Tištěné publikace vydané v roce 2014

BORÁK, Mečislav. Zatajené popravy: Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-037-5.
JANÁK, Dušan a JIRÁSEK, Zdeněk. Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923–1939). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-038-2.
JANÁK, Dušan, ml. The institution alisation of sociology in Central Europe: a comparative study on the formation of sociological institutions in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary in the first half of the 20th century. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-093-1.
JANÁK, Dušan, ml., PILÁT, Miroslav a BEZDĚK, Jan. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu: situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-947-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-053-5.
SLOVÁČEK, Petr. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského: studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-062-7.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr i wsp. Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000–2012. Opawa: Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Polityk Publicznych w Opawie, 2014. ISBN 978-80-7510-113-6.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr a kol. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000–2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-112-9.

Tištěné publikace vydané v roce 2013

BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-934-3.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2013. ISBN 978-80-7248-823-0.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-884-1.
VOMLELA, Lukáš. Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-899-5.

Tištěné publikace vydané v roce 2012

HLAVÁČEK, Petr. Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu: analytický potenciál stávající teorie a návrh na její revizi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-791-2.
KRAJČÍK, Vladimír, JANÁK, Dušan, ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava: Vysoká škola podnikání; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-766-0.
SZTWIERTNIA, Radomír, KUDĚLA, Michal a kol. Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-758-5.

Tištěné publikace vydané v roce 2011

KOLIBOVÁ, Helena a kol. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-697-7.

Tištěné publikace vydané v roce 2010

BORÁK, Mečislav. The first deportation of the European Jews: the transports to Nisko nad Sanem: (1939–1940). Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2010. ISBN 978-80-7248-596-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-612-0.