BEZPEČNĚ S LÉKY V TĚHOTENSTVÍ ANEB JAK SI TĚHOTNÁ ŽENA MŮŽE POMOCI SAMA?
Název dotačního programu: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče (Edukace zaměřená na zvýšení povědomí o bezpečné farmakoterapii)
Název projektu: Bezpečně s léky v těhotenství aneb jak si těhotná žena může pomoci sama?
Číslo projektu: 23/22/PPZ (Ministerstvo zdravotnictví České republiky)
Garant za Slezskou univerzitu, hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D. (zástupce řešitele projektu: Mgr. Gabriela Světnická)
Odborná garance projektu: MUDr. Pavlína Hyklová
Hlavní cíl projektu: Zvýšit povědomí těhotných žen o bezpečné farmakoterapii
Oblast působení: Moravskoslezský kraj
Projekt je zaměřen na těhotné ženy
Udržitelnost projektu: Projekt a výstupy z projektu (ve formě brožur, letáků a roll-upu) budou i po skončení projektu prezentovány na webových stránkách Slezské univerzity a vytvořený edukační program bude prezentován na akcích zaměřených na těhotné ženy.
Dílčí cíle:
    Seznámit těhotné ženy s obtížemi, se kterými se v průběhu těhotenství mohou setkat a představit jim jednotlivá řešení.
    Edukovat těhotné ženy o vhodných a nevhodných bylinách v těhotenství.
    Představit farmakologickou a bylinnou léčbu u konkrétních sezónních onemocněních.
    Realizace workshopů na akcích určených pro těhotné ženy (TěhuDay – Opava, Frýdek – Místek, Ostrava; Den prevence – Opava)
    Zpracovaní edukačních brožur, letáků a roll-upu
    Výstup na odborné konferenci
    Článek v odborném periodiku
Anotace: S problematikou farmakoterapie těhotných žen se setkávají lékaři, porodní asistentky, ale i jiný zdravotnický personál čím dále častěji. Roste počet žen užívajících léky na různá chronická onemocnění se kterými do těhotenství vstupují. Toto užívání farmak se děje na podkladě konzultace odborného lékaře a jeho doporučení, proto by mělo být pro těhotnou ženu a doposud nenarozené dítě relativně bezpečné. V dnešní době, kdy se objevuje mnoho doporučení, rad a návrhů na sociálních sítích, jsou těhotné ženy ale trochu ohroženy, zvlášť pokud se jedná o užívání léků (bylin), které nevyžadují lékařský předpis. Těhotné ženy užívají volně dostupná farmaka při různých těhotenských obtížích, ale i při sezónních onemocněních. Jsou ale tato volně dostupná farmaka pro těhotnou ženu a doposud nenarozené dítě bezpečná? Vědí těhotné ženy, jaké farmakum lze v těhotenství považovat za bezpečné a jak jej užívat? Mají těhotné ženy povědomí o nefarmakologických metodách léčení běžných nemocí? Farmakoterapie těhotných žen představuje citlivé téma, protože těhotné ženy užívají různé léky v období organogeneze dítěte a mnohdy o počátku svého těhotenství ani nevědí, což může mít fatální následky pro plod. Dále nejsou známy účinky mnoha léčiv, protože nejsou dostupné studie provedené na těhotných ženách. Těhotenství je z hlediska farmakoterapie obdobím, kdy je nutné brát v úvahu při volbě léku možné poškození plodu, ohrožení průběhu těhotenství nebo zdraví novorozence.