Termíny výuky

Termíny teoretické výuky

Kurzy specializačního studia budou zahajovány 1-2 x ročně.

Nejbližší termín zahájení kurzu je stanoven na  září 2019.

Další termíny výuky budou upřesněny.