Termíny výuky

Nejbližší termín zahájení kurzu je stanoven na  říjen 2021