Průběh specializačního vzdělávání

Zahájení: září 2019

Délka trvání: 2 roky (4 semestry)

Vzdělávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoří alespoň 50 % celkového počtu hodin. Tzn.: 560 hodin, 1 týden = 40 hodin, tj. celkem 14 výukových týdnů za 4 semestry. Tzn. á 3 výukové týdny za každý semestr. Celkem je tedy 6 týdnů teoretické výuky, 6 týdnů praktické výuky na svém pracovišti + praxe v akreditovaném zařízení 1 týden a 1 týden je vyhrazen na zpracování písemné práce. Po dohodě s NCONZO v Brně bude zahájení studia konkretizováno pro každý zahajovaný běh specializačního studia.

Obsahová náplň:

MODULY:

  1. Role manažera.
  2. Strategické řízení a krizový management.
  3. Zdravotní a sociální politika státu, marketing, ekonomika a financování.
  4. Leadership.
  5. Lidské zdroje a personalistika.
  6. Kvalita bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.