Zasedání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí