CÍL KURZU

Cílem kurzu je naučit absolventy osvojit si základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v akutních stavech a vybraných onemocněních. Absolvent bude umět poskytovat základní první pomoc jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, lyžařských kurzech, školách v přírodě či sportovních a kulturně-společenských akcích.