FVP SU v Opavě má v budově Bezručovo náměstí 14 dvě počítačové učebny C201 a C203, které jsou k dispozici všem studentům Slezské univerzity.