Společný studijní program

FVP SU v Opavě v současnosti připravuje společný mezinárodní magisterský studijní program „Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě“.

Společný studijní program umožní interdisciplinární a komparativní přístup k interpretaci hlavních problémů střední Evropy i jednotlivých středoevropských zemí. Studenti se seznámí s vývojem a transformací veřejné správy i se širokým spektrem veřejných politik a služeb v kontextu politického, ekonomického a sociálního vývoje střední Evropy. Důraz bude kladen i na metodologickou průpravu a studenti budou mít možnost zapojit se do vědeckovýzkumné činnosti všech partnerských fakult.

Studenti zahájí studium na své domovské fakultě, druhý a třetí semestr stráví na partnerských školách a na závěr studia se vrátí zpět na fakultu, kde byli ke studiu přijati a kde je zakončí složením závěrečné zkoušky a obhájením závěrečné práce. Integrujícím prvkem bude výměna vyučujících, kteří zajistí jednotné pojetí hlavních předmětů na všech partnerských školách. Program počítá s účastí nejvýše 30 studentů v jednom ročníku studia.