• Lucie Nožková
 • uppv
 • 13.02.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

AI pomáhá studentům při psaní akademických prací a projektů

Studentům sociální patologie a prevence může nově při tvorbě akademických prací a projektů pomoci digitální asistent Thesis Mentor (Silesian University). Ten pro ně navrhla pedagožka Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 09.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme vás na místa plná milostných příběhů

Ve čtvrtek 11. května si nenechte ujít vernisáž výstavy Mapa milostných příběhů II, která bude zahájena v 17. hodin v univerzitním centru Unipointu v 1. patře OC Breda. Výstavní panely vás provedou místy, ke kterým se vztahují zajímavé legendy, pověsti, příběhy o šťastné, nebo naopak nešťastné lásce, vášni, ale i o nenávisti a zradě.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 27.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků

U kulatého stolu na půdě fakulty se ve čtvrtek 27. května sešli odborníci, aby hovořili na téma primární prevence rizikového chování u dětí ve škole a školní družině. Cílem setkání bylo také prohloubit spolupráci v oblasti praxí posluchačů Sociální patologie a prevence.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 13.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik patřila seniorům

Čtvrtek 20. dubna na Fakultě veřejných politik patřil především dříve narozeným. Ti tady mohli od 14 hodin strávit příjemné odpoledne v rámci akce Jarní rozjímání. Čekali na ně přednášky i povídání o duši a těle, zdravém stravování či málo známé příběhy ze života slavných.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 06.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer

Dne 3. dubna 2023 studentky studijního oboru edukační péče o seniory, společně s vyučující předmětu Kreativní umělecké terapie Mgr. et Mgr. BcA. Marií Bajnarovou, Ph.D., navštívily Domov Alzheimer v Karviné-Darkově, aby prostřednictvím výtvarně-terapeutických aktivit podpořily duševní pohodu klientů.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 25.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky

Studenti Ústavu speciální pedagogiky a Ústava pedagogických a psychologických věd se zapojili do tvořivé výzvy a postupně vyrábějí pomůcky pro malé klienty Dětského centra Čtyřlístek. Pomůcky u dětí se zrakovým postižením stimulují hmat či sluch, pomáhají také s rozvojem paměti i pozornosti.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 16.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Posluchárny dnes patřily workshopu Studenti studentům

Na naší fakultě dnes proběhla tradiční akce Studenti studentům. Vždy jednou za semestr mají studenti možnost zúčastnit se workshopu s tímto názvem, který pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd. Během něj prezentují před publikem, které tvoří jejich spolužáci a akademičtí pracovníci fakulty, výsledky svých bakalářských prací.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 01.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava přiblíží problematiku ovdovění

Výstava s názvem Ovdovění ve stáří seznámí širokou veřejnost vstřícnou cestou s touto specifickou životní situací, která se přímo či nepřímo v životě dotkne téměř každého. Vernisáž proběhne 22. února v 17:00 v UniPointu v OC Breda & Weinstein a výstavu zde bude možno zhlédnout volně v době provozu OC až do 19. března.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 26.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

FIDGETING není jen pro děti aneb přijďte si to OHMATAT

Jedna z místností, které byly v režii Ústavu psychologických a pedagogických věd FVP SLU, nesla tajemné označení „FIDGETING není jen pro děti aneb přijďte si to OHMATAT“.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 20.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti si převezmou své červené diplomy

V letošním roce se podařilo skvělých výsledků při státní závěrečné zkoušce dosáhnout velkému počtu studentů Fakulty veřejných politik. Jsme moc rádi za tyto úspěšné absolventy a všem srdečně gratulujeme.