• Lucie Chmelařová
 • vav
 • 29.02.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výzva k podávání česko-chorvatských projektů

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s chorvatskou agenturou Croatia Science Foundation (HRZZ) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje GA ČR jako Lead Agency, tedy GA ČR hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a chorvatský partner výsledky hodnoticího procesu přebírá.
 • Lucie Chmelařová
 • vav
 • 29.02.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR 2025

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu řešení projektů s počátkem řešení od 1. 1. 2025. Jedná se o projekty v oblasti základního výzkumu a to v těchto kategoriích – STANDARDNÍ PROJEKTY, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) a MEZINÁRODNÍ na principu bilaterální spolupráce.
 • Lucie Chmelařová
 • vav
 • 16.02.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výzva 2024 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila výzvu k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů.
 • Lucie Chmelařová
 • vav
 • 16.02.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyhlášení fakultního programu podpory tvůrčí činnosti na rok 2024

Byl vyhlášen fakultní program podpory tvůrčí činnosti ke dni 15. 2. 2024.
 • Lucie Chmelařová
 • vav
 • 02.01.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2024

Rozhodnutím rektora č. 17/2023 byla ke dni 1. 12. 2023 vyhlášena Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě pro rok 2024. Nové žádosti o udělení studentského grantu je možné podat na 1–3 roky.
 • Viktorie Kovářová
 • vav
 • 01.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu Sigma

Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu Sigma - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) . Program SIGMA navazuje na aktivity programu ÉTA. Tato veřejná soutěž je vyhlášena v dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3), jehož cílem je zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
 • Lucie Chmelařová
 • vav
 • 13.01.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.12.2023

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2023

Rozhodnutím rektora č. 15/2022 byla ke dni 1. 11. 2022 vyhlášena Studentská grantová soutěž na rok 2023. Nové žádosti o udělení studentského grantu je možné podat pouze na 12 měsíců.
 • Viktorie Kovářová
 • vav
 • 03.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Identifikátor ORCID

ORCID umožňuje, aby všichni účastníci výzkumu byli jedinečně identifikováni, a tak bylo umožněno transparentně přiřadit k nim jejich příspěvky prostřednictvím jedinečného a trvalého identifikátoru, který mohou výzkumní pracovními používat při zpracování svých vědecko-výzkumných prací a inovačních činností.
 • Jana Tamfalová
 • vav
 • 01.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 08.03.2021

Vyhlášení SGS na rok 2021

.
 • Nikol Maďová
 • vav
 • 30.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 08.06.2020

4. veřejná soutěž programu ÉTA COVID-19

.