• Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 20.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

V Moderních výzvách na téma Dospívající a současnost s Janem Svobodou

Ve středu 5. června usedne do křesla pro hosta v rámci přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva (MVL) psycholog Jan Svoboda. Na téma Dospívající a současnost bude od 10 hodin hovořit v aule Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14. Zváni jsou studenti i široká veřejnost, vstup je volný.
 • Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 14.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta hostila další ročník Slezského dne sester

Fakulta veřejných politik (FVP) v úterý 14. května opět po roce hostila Slezský den sester. Podtitulem 26. ročníku tohoto odborného kongresu, který se koná pod záštitou Slezské nemocnice v Opavě, Moravskoslezského kraje a Ústavu nelékařských zdravotnických studií FVP bylo letos motto „Jdeme s dobou aneb pohled do současnosti“.
 • Adéla Pluhaříková
 • hlavní
 • 13.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti pomáhají s dentální hygienou dětem na školách

V rámci předmětu Výchova k orálnímu zdraví se studenti Dentální hygieny z Fakulty veřejných politik mimo jiné učí, jak instruovat a motivovat ke správné technice čištění zubů. Praktické zkušenosti získávají nejen ve cvičné odborné učebně dentální hygieny, která je zřízená přímo v budově fakulty, ale i ve stomatologických ordinacích na Opavsku a v okolí. Spolu s pedagogy se zapojují do řady akcí pro veřejnost, kde šíří osvětu v oblasti primární prevence.
 • Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 13.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava Ovdovění ve stáří doprovází Týden pro rodinu

V rámci Týdne pro rodinu v Jihomoravském kraji, který v odstartoval v pondělí 13. května, je na Krajském úřadě v Brně instalována výstava Ovdovění ve stáří. Jejími autorkami jsou pedagožky naší fakulty PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA a Mgr. Bc. Jana Kočí, Ph.D. K vidění tady bude až do konce května.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 07.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Jiří Grygar potvrdil dávnou pravdu, že matematika je královnou věd

V cyklu přednášek „Moderní výzvy lidstva“, kterou pořádá opavské Mendelovo gymnázium ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity a na její půdě, se 6. května dostalo na dlouho očekávané vystoupení RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Pořadatelé přednášky početné publikum ujistili o tom, že jmenovaného dlouho a vytrvale zvali a stejně tak vytrvale čekali na jeho pondělní opožděný příjezd.
 • Adéla Pluhaříková
 • hlavní
 • 07.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přednáška se zaměřila na tématiku sexualizovaného násilí na žácích

Jedinečnou sérii přednášek na téma Sexualizované násilí na žácích připravily na úterý 7. května pedagožky Ústavu pedagogických a psychologických věd Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Ústavu speciální pedagogiky Mgr. Michaela Šedá. Ph.D.
 • Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 06.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 18.05.2024

Studijní oddělení FVP bude 17. května uzavřeno

Vyřízení svých studijních záležitostí určitě neplánujte na pátek 17. května. V tento den bude totiž Studijní oddělení naší fakulty zavřené.
 • Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 03.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2024

Opavský majáles 2024 se blíží!

Ani letos nebude chybět oblíbený Opavský majáles, který tradičně připravují absolventi a studenti Slezské univerzity v Opavě. Ten se uskuteční 11. května od 14 hodin v Městských sadech a vstupné bude zdarma!
 • Lada Dobrovolná
 • hlavní
 • 02.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přednáška o Psychosociální práci s dětmi ohroženými domácím násilím

Ústav pedagogických a psychologických věd uspořádal další zajímavou přednášku v rámci cyklu Člověk pod lupou společenských disciplín.
 • Adéla Pluhaříková
 • hlavní
 • 01.05.2024
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prohloubení spolupráce s norskou univerzitou

Na sklonku dubna vyjely zástupkyně Fakulty veřejných politik (FVP) do Norska, konkrétně na Inland Norway University of Applied Sciences v Lillehammeru, a to v rámci pedagogické mobility programu Erasmus+.