• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Den prevence poučí a pobaví malé i velké

Univerzitní centrum UniPoint v obchodním centru Breda & Weinstein ožije v pondělí 26. června oblíbenou akcí Den prevence, kterou pro veřejnost již tradičně 2x ročně pořádá Fakulta veřejných politik v Opavě.
 • Lucie Nožková
 • hlavní
 • 07.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Moderní výzvy lidstva s Olgou Sommerovou

Hostem dalšího dílu přednáškové cyklu Moderní výzvy lidstva bude filmová dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka a také politička Olga Sommerová. Nenechte si v pátek 23. června v 11.15 ujít jedinečné setkání s autorkou více než 120 dokumentů, které zorganizovalo Mendelovo gymnázium ve spolupráci s Fakultou veřejných politik, v jejíž aule na Bezručově náměstí 14 beseda proběhne.
 • Lucie Nožková
 • hlavní
 • 06.06.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Harmonogram promocí FVP 2023

Srdečně vás zveme na promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia, které se budou konat v aule Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, ve Společenském domě Střelnice v Táboře a ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO v Trutnově.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 01.06.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Představujeme novou předsedkyni akademického senátu

Nejvyšším orgánem každé vysoké školy, jemuž náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí, je akademický senát. V čele Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě stojí od 7. března 2023 předsedkyně Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. I jí jsme – stejně jako novému rektorovi a týmu jeho prorektorů – položili několik otázek.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Podporujeme zdravější životní styl i zdravou dopravu ve městě

Slezská univerzita posiluje své odhodlání vydat se cestou udržitelného rozvoje a zlepšování životního prostředí. Po počátečních investicích do prvních vlaštovek v podobě elektromobilů v našem autoparku a pořízení stanic s filtrovanou kvalitní pitnou vodou do univerzitních budov pokračujeme dále! Nově jsme se ve spolupráci se společností nextbike dohodli umožnit našim studentům a zaměstnancům v Opavě využívat ještě výhodněji sdílená kola. Tímto krokem chceme dále akcentovat důraz na zdravý životní styl a zároveň snížit negativní dopady motorové dopravy na životní prostředí ve městě, kde je tato zdravější alternativa pohybu podporována.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Ohlédnutí za slavnostní inaugurací nového rektora, děkanky a děkana

Dne 16. května se v kostele sv. Václava v Opavě uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora Slezské univerzity, doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., společně s děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr., a děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, doc. RNDr. Ing. Romanem Šperkou, Ph.D. Tento významný slavnostní akt se konal za účasti rektorů vysokých škol, zástupců moravskoslezského kraje, statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů vědeckého, kulturního a společenského života.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Navštivte výstavy v UniPointu i v předsálí univerzitní knihovny

V pondělí 5. června jste v 16 hodin zváni do UniPointu na vernisáž výstavy zachycující válku očima dětských uprchlíků. O tři dny později, ve čtvrtek 8. června, si pak ve stejnou hodinu nenechte ujít zahájení výstavy Česko-polské vztahy a Těšínsko, tentokrát v prostoru před vstupem do univerzitní knihovny.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nový studijní program NMgr. Speciální pedagogika

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci navazujícímu magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika! Tento dvouletý studijní program bude nově možno na Fakultě veřejných politik v Opavě studovat v prezenční i kombinované formě studia.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 18.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Jak se registrovat na promoce?

Níže vám přikládáme letáček s veškerými informacemi, jak se registrovat na promoce.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Moderní výzvy lidstva o teorii vědomí a současné společnosti

V pondělí 22. května se od 11:15 uskuteční další díl přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva, a to na téma Teorie vědomí a současná společnost.