• Karin Martínková
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Podporujeme zdravější životní styl i zdravou dopravu ve městě

Slezská univerzita posiluje své odhodlání vydat se cestou udržitelného rozvoje a zlepšování životního prostředí. Po počátečních investicích do prvních vlaštovek v podobě elektromobilů v našem autoparku a pořízení stanic s filtrovanou kvalitní pitnou vodou do univerzitních budov pokračujeme dále! Nově jsme se ve spolupráci se společností nextbike dohodli umožnit našim studentům a zaměstnancům v Opavě využívat ještě výhodněji sdílená kola. Tímto krokem chceme dále akcentovat důraz na zdravý životní styl a zároveň snížit negativní dopady motorové dopravy na životní prostředí ve městě, kde je tato zdravější alternativa pohybu podporována.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Ohlédnutí za slavnostní inaugurací nového rektora, děkanky a děkana

Dne 16. května se v kostele sv. Václava v Opavě uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora Slezské univerzity, doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., společně s děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr., a děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, doc. RNDr. Ing. Romanem Šperkou, Ph.D. Tento významný slavnostní akt se konal za účasti rektorů vysokých škol, zástupců moravskoslezského kraje, statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů vědeckého, kulturního a společenského života.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Navštivte výstavy v UniPointu i v předsálí univerzitní knihovny

V pondělí 5. června jste v 16 hodin zváni do UniPointu na vernisáž výstavy zachycující válku očima dětských uprchlíků. O tři dny později, ve čtvrtek 8. června, si pak ve stejnou hodinu nenechte ujít zahájení výstavy Česko-polské vztahy a Těšínsko, tentokrát v prostoru před vstupem do univerzitní knihovny.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nový studijní program NMgr. Speciální pedagogika

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci navazujícímu magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika! Tento dvouletý studijní program bude nově možno na Fakultě veřejných politik v Opavě studovat v prezenční i kombinované formě studia.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 18.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Jak se registrovat na promoce?

Níže vám přikládáme letáček s veškerými informacemi, jak se registrovat na promoce.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Moderní výzvy lidstva o teorii vědomí a současné společnosti

V pondělí 22. května se od 11:15 uskuteční další díl přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva, a to na téma Teorie vědomí a současná společnost.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 16.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Dámy a pánové, startuje 27. ročník Opavského majálesu!

Rok se s rokem sešel a je tady další ročník festivalu Opavský majáles, který snoubí několik kulturních oblastí – hudbu, literaturu i divadlo. A jak je v Opavě tradicí, za celým majálesem stojí tým absolventů a studentů Slezské univerzity v Opavě. Opavský majáles ale není jen open air festivalem, už od svých počátků je utvářen jednotlivými tematickými dny, které odpoledním programem pod širým nebem v sobotu vyvrcholí.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta hostila Slezský den sester

Fakulta dnes hostila již pětadvacátý ročník konference s názvem Slezský den sester. Na odborný kongres konaný pod záštitou Slezské nemocnice v Opavě, Moravskoslezského kraje a Ústavu nelékařských zdravotnických studií Fakulty veřejných politik (FVP) se sjely více než dvě stovky zástupců zdravotnických profesí z celé České republiky i Slovenska, a to nejen z nemocnic, klinik a léčeben, ale třeba i rehabilitačních zařízení či institucí poskytujících sociální služby. Určen byl samozřejmě i pro studenty Slezské univerzity.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 10.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přijímací řízení pro studijní program Dentální hygiena

Akademický senát schválil vyhlášení přijímacího řízení pro studijní program Dentální hygiena. Termín pro podání přihlášek je do 12. 8. 2023.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme vás na místa plná milostných příběhů

Ve čtvrtek 11. května si nenechte ujít vernisáž výstavy Mapa milostných příběhů II, která bude zahájena v 17. hodin v univerzitním centru Unipointu v 1. patře OC Breda. Výstavní panely vás provedou místy, ke kterým se vztahují zajímavé legendy, pověsti, příběhy o šťastné, nebo naopak nešťastné lásce, vášni, ale i o nenávisti a zradě.