Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků

  • Viktorie Kovářová
  • 27.04.2023
U kulatého stolu na půdě fakulty se ve čtvrtek 27. května sešli odborníci, aby hovořili na téma primární prevence rizikového chování u dětí ve škole a školní družině. Cílem setkání bylo také prohloubit spolupráci v oblasti praxí posluchačů Sociální patologie a prevence.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Pozvání Ústavu pedagogických a psychologických věd bylo směřováno k pedagogům a pracovníkům školských i volnočasových zařízení, například nízkoprahových klubů a vzbudilo velký zájem. V rámci diskuse měli možnost předat si letité zkušenosti, a to například ze sféry vzdělávání a svých kompetencí v oblasti specifické primární prevence a wellbeingu. 

Živá debata se vedla také na téma zneužívání návykových látek jako je kraton, HHC, nikotinové sáčky či žvýkací tabák, které jsou bohužel v dnešní době již běžně zneužívány i dětmi na základních školách. Na dané téma se svým příspěvky vystoupili Radek Kubánek, vrchní komisař krajského ředitelství Policie ČR a člen opavského Toxitýmu a metodik prevence Pedagogicko-psychologické poradny Bruntál Stanislav Toman, který je zároveň odborným pracovníkem tamní Adiktologické ambulance.

U kulatého stolu, který se konal v rámci projektu ESF HR Award, padla řada cenných podnětů, které mohou posunout a zlepšit práci odborníků na obou stranách, tedy jak těch z praxe, tak i akademické obce. 

Další diskuse u kulatých stolů budou následovat. V rámci výše zmíněného projektu ještě letos do konce června proběhnou na půdě fakulty minimálně dva, a to s poskytovateli sociálních služeb a zástupci jejich asociace.