Posluchárny dnes patřily workshopu Studenti studentům

  • Viktorie Kovářová
  • 16.03.2023
Na naší fakultě dnes proběhla tradiční akce Studenti studentům. Vždy jednou za semestr mají studenti možnost zúčastnit se workshopu s tímto názvem, který pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd. Během něj prezentují před publikem, které tvoří jejich spolužáci a akademičtí pracovníci fakulty, výsledky svých bakalářských prací.
Autor: Mgr. Lada Dobrovolná
Studenti, kteří plánují jít ke státním závěrečným zkouškám v nejbližším termínu, během vystoupení obhajují zvolený postup zpracování teoretické i praktické části své práce, zejména metodologie. 
Díky prezentaci mají možnost porovnat s ostatními, v jaké fází vypracování se nachází, a seznámit se s tématy, která řeší jejich kolegové. Čas je samozřejmě i na otázky, názory a náměty, které otevírají prostor pro doplnění a obohacení jednotlivých textů. Cíl workshopu je tedy více než jasný: Kromě zvýšení úrovně bakalářských prací jde i o zlepšení schopnosti prezentace a vedení dialogu s posluchači.
Do poslucháren na tuto akci dnes zamířili desítky studentů, a to i těch z nižších ročníků či studujících kombinovaného studia. I pro ně jsou totiž prezentace inspirativní a mohou jim pomoci v budoucnu při psaní vlastní závěrečné práce.