Výstava přiblíží problematiku ovdovění

  • Viktorie Kovářová
  • 01.03.2023
Výstava s názvem Ovdovění ve stáří seznámí širokou veřejnost vstřícnou cestou s touto specifickou životní situací, která se přímo či nepřímo v životě dotkne téměř každého. Vernisáž proběhne 22. února v 17:00 v UniPointu v OC Breda & Weinstein a výstavu zde bude možno zhlédnout volně v době provozu OC až do 19. března.

Autor: Mgr. Magdaléna Hájková

Výstava nahlíží ovdovění ve stáří jako komplexní typ ztráty zakládající specifickou situaci a zasahující pozůstalého jedince prakticky na všech úrovních fungování. Chce přispět k hlubšímu porozumění tomu, jak se mění život pozůstalých po smrti životního partnera, a tím k lepšímu zacílení pomoci, kterou jim může poskytnout nejbližší rodina. Ovdovění má své bio-psycho-sociální i spirituální důsledky, změny – jakkoli je jejich prožívání individuální – se dotýkají kvality života, životního stylu, sociálních rolí, některých životních hodnot i vnímání sebe samého.

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti. Nejrychleji probíhá proces stárnutí populace v Evropě. Tento trend se nevyhne ani České republice. Demografické stárnutí bývá označováno také jako tichá revoluce. Je třeba se zamyslet nad tím, zda naše instituce, prostředí, způsob myšlení i života jsou připraveny na pozvolný, ale jistý příchod společnosti dlouhověkosti. Vdovství představuje jedno z tzv. velkých témat stáří, proto je mu v rámci studijního programu Edukační péče o seniory realizovaného na Fakultě veřejných politik v Opavě věnována odpovídající pozornost.

Výstava vznikla jako součást popularizace vědy a výzkumu na fakultě a je realizována v rámci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696. Jejími autorkami jsou PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA a Mgr. Bc. Jana Kočí, Ph.D. Autory fotografií jsou Mgr. Sylvie Ficová, MgA. Svatopluk Klesnil a ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, Ph.D.