Zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí

  • Viktorie Kovářová
  • 21.05.2021
Na Fakultě veřejných politik mají studenti možnost při studiu prohloubit svou kvalifikaci v rámci nejrůznějších profesních kurzů. Přihlášku do kurzu Zdravotník zotavovacích akcí je možno podat do 3. června.
V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy stavby a funkce lidského těla, teoretickým i praktickým nácvikem první pomoci, naučí se základy péče o nemocné či systému zdravotnické dokumentace, obeznámí se s právy a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí nebo se základy hygieny a epidemiologie.

Podrobné informace včetně přihlášky najdete na tomto odkazu: https://www.slu.cz/fvp/cz/czvkurzzdravotnikzotavovacichakci