Workshop Studenti studentům se tentokrát uskutečnil v online prostředí

  • Eva Sladká
  • 25.03.2021
zveřejněno 25. 3. 2021

Jednou z podmínek pro získání zápočtu z předmětu Seminář k bakalářské práci II u studijního programu Sociální patologie a prevence v prezenční formě studia je aktivní účast studentů na studentském workshopu Studenti studentům. Již další ročník uvedeného workshopu pořádal v on-line  prostředí Ústav pedagogických a psychologických věd FVP SU v Opavě 25. 3. 2021. Ve čtyřech komisích 22 studentů 3. ročníku seznámilo účastníky workshopu  s tématem,  s cíli a metodologií, příp. s dosavadními výsledky svých bakalářských prací. Cílem workshopu bylo zkvalitnění úrovně bakalářských prací zapracováním námětů a doporučení ze strany pedagogů. Workshopu se mohli zúčastnit rovněž studenti z druhého ročníků, příp. studenti kombinovaného studia. Studentský workshop Studenti studentům je pořádán Ústavem pedagogických a psychologických věd vždy jednou za semestr.