Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FVP

  • Viktorie Kovářová
  • 13.01.2021
Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik.
STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ

1. Zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce.

2. Veškerá výuka, ať již bude probíhat on-line, nebo prezenčně, bude realizována v časech stanovených platným rozvrhem.

3. Zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.), ve všech vnitřních prostorách fakulty. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance po dobu výkonu práce na jednom místě (ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiné osoby).

4. Zákaz vstupu do budovy všem osobám s příznaky charakteristickým pro nákazu virem COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, ztráta čichu a chuti apod.). V případě pozitivního testu na COVID-19 nebo karantény jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit elektronickou formou na příslušný sekretariát nebo prostřednictvím IS SU.

5. Zaměstnanci fakulty mají nárok požádat o výkon zaměstnání z domova.Platné dokumenty: