Studenti byli oceněni za nejlepší závěrečné práce

  • Viktorie Kovářová
  • 17.06.2022
V rámci stipendijního programu děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci bylo v letošním akademickém roce vybráno celkem 7 závěrečných prací, jejichž autoři obdrží mimořádné stipendium.
Gratulujeme studentům Ústavu pedagogických a psychologických věd a Ústavu veřejné správy a sociální politiky, jejichž práce byly vyhodnoceny jako nejlepší odbornou akademickou komisí fakulty.

Autorkami nejlepších bakalářských prací jsou:
  • Ivana Mašková s prací Rodičovské konflikty v kontextu rozvodu a manželství a jejich vliv na dítě (pod vedením PhDr. Edity Ondřejové, Ph.D.)
  • Eva Čechová s prací Euroregion Praděd a jeho role při posilování přeshraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje (pod vedením Mgr. Lukáše Vomlely, Ph.D.)
  • Kateřina Podraská s prací Školní obědy zdarma jako forma pomoci rodinám (pod vedením Ing. Lucie Kamrádové, Ph.D.)
  • Jana Kadlíková s prací Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR a aktivní nástroje k jejímu snížení (doc. PhDr. Anny Václavíkové, CSc.)

Mezi autory nejlepších diplomových prací byli vybráni:
  • Bc. Kristýna Krupová s prací Obsah sociální práce na základní škole jako jeden z výstupu projektu Sociální pracovník ve škole (pod vedením doc. Ing. Ladislava Průši, CSc.)
  • Bc. Klára Truparová s prací Sledování neúspěšnosti studentů prvních ročníků vysoké školy (pod vedením Mgr. Marty Kolaříkové, Ph.D.)
  • Bc. Dalibor Rybka s prací Možnost zavedení přímé volby starostů v České republice (Mgr. Lukáše Vomlely, Ph.D.)


Autorům a vedoucím prací ještě jednou velmi gratulujeme!