Uskutečnil se kulatý stůl na téma „Rodina s dítětem ohrožená odchodem dítěte do náhradní péče“

  • Jana Špaková
  • 18.06.2021

Dne 10.6.2021 se pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. uskutečnilo jednání u kulatého stolu na téma „Rodina s dítětem ohrožená odchodem dítěte do náhradní péče“.

Účastníky byli jak zástupci odborů sociálních věci územních samosprávných celků, neziskových organizací, Vysokých škol ČR, zahraniční hosté z Polska. Z přednesených příspěvku a bohaté diskuze k tématu bude vyhotoven Sborník.