Státní závěrečné zkoušky konané v akademickém roce 2020/2021

  • Jana Špaková
  • 08.06.2021
Státní závěrečné zkoušky akademického roku 2020/2021

Konec května a začátek června jsou v harmonogramu akademického roku již tradičně obdobím konání státních závěrečných zkoušek. Ani v letošním roce, poznamenaném i nadále trvající pandemií, tomu nebylo na Ústavu veřejné správy a sociální politiky jinak.
Ve dnech 25. až 27. května byly v Opavě realizovány státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského i magisterského studia v denní i kombinované formě. Ochuzeni o možnost dosáhnout na vysněný vysokoškolský titul nebyli ani posluchači z poboček fakulty v Táboře a Trutnově. Zkušební komise hodnotily znalosti celkem 70 studentů navazujícího magisterského studia a 50 studentů bakalářského studia. Většina z těchto studentů si po skončení zkoušek mohla vyslechnout rozhodnutí o úspěšném absolvování studia. Zvlášť potěšující byla tato informace pro 25 z nich, kteří prospěli s vyznamenáním.
Vážení absolventi, jménem všech pedagogů Ústavu veřejné správy a sociální politiky Vám touto cestou gratuluji k dosažení vysokoškolského vzdělání a přeji Vám, abyste znalosti a vědomosti nabyté studiem na naší fakultě uplatnili ve svých profesích.  Současně Vám přeji pevné zdraví a mnoho štěstí také v osobním životě.
 
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
vedoucí ÚVSSP