Fakulta spolupracuje při realizaci praxí s Úřadem práce v Táboře

  • Viktorie Kovářová
  • 07.06.2021
Ve dnech 3. a 4. června 2021 probíhaly také státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího studijního oboru Veřejná správa a sociální politika v konzultačním středisku v Táboře. Při této příležitosti ředitel Úřadu práce Tábor Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. a proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., statutární zástupce děkana, podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci praxí studentů. Tato smlouva jen formálně stvrdila více jak 20letou spolupráci při vzdělávání v obou regionech.