Fakulta vydává nový časopis Veřejná správa a sociální politika

  • Viktorie Kovářová
  • 16.02.2021
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity rozšiřuje od letošního roku spektrum vydávaných časopisů, nově bude i vydavatelem nového časopisu Veřejná správa a sociální politika.
Vydáváním tohoto časopisu chce fakulta rozšířit stávající prostor pro publikování odborných příspěvků zaměřených na otázky, které se dotýkají každodenního života každého z nás. Předpokládá se, že časopis bude vycházet 2 x ročně, po obsahové stránce bude rozdělen do tří částí.
První část časopisu bude tvořit rubrika "Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy", kam budou zařazovány příspěvky, které podléhají recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada na základě výsledků nezávislého, anonymního recenzního řízení (double-blind peer-review process) z řad externích posuzovatelů, kteří jsou odborníky v tematické oblasti příspěvku. 

Druhá část časopisu bude tvořit rubrika "Ze závěrečných prací našich studentů", kam budou základě doporučení vedoucích bakalářských a diplomových prací zařazovány zajímavé výňatky ze závěrečných prací studentů Ústavu veřejné správy a sociální politiky FVP.

Třetí část bude obsahovat příspěvky, které nepodléhají recenznímu řízení, bude zde publikovány informace z EU, příklady dobré praxe především z činnosti poskytovatelů sociálních služeb, zajímavosti ze zahraničního tisku nebo recenze zajímavých publikací.

Autoři mohou svoje příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce nabízet prostřednictvím redakčního systému, který je k dispozici na stránkách https://vssp.slu.cz/