Na fakultě proběhlo jednání k projektu zaměřenému na epidemiologickou situaci a seniory TAČR

  • Viktorie Kovářová
  • 17.12.2020
V rámci realizace projektu „Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů“, který je financován ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, se uskutečnilo dne 2. prosince 2020 on-line setkání se studenty Fakulty veřejných politik. Těm byla v uplynulém období nařízena hejtmanem Moravskoslezského kraje pracovní povinnost v rámci koronavirové krize.
Cílem setkání bylo zjistit názory těchto studentů na to, jak je škola připravila na výkon praktické činnosti při poskytování sociálních služeb a zdravotní péče a jakým způsobem by sami studenti na základě těchto praktických zkušeností doporučili upravit učební osnovy jednotlivých učebních oborů tak, aby byli lépe připraveni na poskytování péče zejména v krizových epidemiologických situacích. 
Setkání se vesměs účastnili studenti druhého ročníku magisterského studia, tedy ti, kteří po zakončení studia za několik málo měsíců nastoupí do sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení a budou poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří jsou na ni vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu odkázáni.
Řada studentů doporučila rozšířit učební osnovy o povinnost absolvovat vstupní pečovatelský kurz v rámci povinné praxe. Absolvování tohoto kurzu by studentům umožnilo zapojit se již od prvního dne do odborné činnosti, nevedlo by k rozšíření hodin povinné praktické výuky, naopak by zvýšilo její efektivnost. Realizace tohoto opatření je možná bez změny stávajících učebních osnov, lze proto předpokládat, že se tento návrh promítne do praxe již v následujícím semestru.