Fakulta hostila Slezský den sester

  • Viktorie Kovářová
  • 12.05.2023
Fakulta dnes hostila již pětadvacátý ročník konference s názvem Slezský den sester. Na odborný kongres konaný pod záštitou Slezské nemocnice v Opavě, Moravskoslezského kraje a Ústavu nelékařských zdravotnických studií Fakulty veřejných politik (FVP) se sjely více než dvě stovky zástupců zdravotnických profesí z celé České republiky i Slovenska, a to nejen z nemocnic, klinik a léčeben, ale třeba i rehabilitačních zařízení či institucí poskytujících sociální služby. Určen byl samozřejmě i pro studenty Slezské univerzity.

Autor: Mgr. Lada Dobrovolná

Slezský den sester se koná každoročně vždy ve spojení s datem 12. května, kdy v roce 1820 přišla na svět Florence Nightingale, zakladatelka povolání zdravotní sestry. „Výročí narození této anglické průkopnice ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny se pro založení tradice konání našeho kongresu samozřejmě nabízelo jako nejvhodnější datum. Registrované účastníky v rámci akce každoročně čekají přednášky na vysoké odborné úrovni. Také letos jsou zaměřené na nové poznatky z ošetřovatelské praxe a prolínání mezioborové spolupráce v ošetřovatelství,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice Opava a pedagožka Fakulty FVP Hana Hozová. 

Na konferenci, která v aule fakulty probíhala po celý den, zaznělo celkem 15 odborných příspěvků, po nichž byl vždy prostor pro diskusi a dotazy posluchačů.   

Nový obrázek