NAWA - ULAM Program

  • Jana Bortlíková
  • 26.02.2020
Postdoktorské výzkumné granty v Polsku


Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdocotral Research Fellowship in Poland

Pro koho je program určen

Program je určen pro všechny vědecké disciplíny.  Oprávnění žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

·         dosažení titulu Ph.D. v jiné zemi než v Polsku, přičemž časová hranice od ukončení studia ani věková hranice nejsou stanoveny

·         jiné než polské státní občanství

·         pracovní poměr na univerzitě na výzkumné instituci mimo území Polska (neplatí pro čerstvé absolventy doktorského studia)

·         žadatel nežil, nestudoval a nepracoval v Polsku po r. 2017 

·         minimálně tři výstupy vědeckovýzkumné činnosti:

  • článek (jako hlavní autor) v časopise indexovaném v mezinárodní databázi Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index nebo
  • recenzovaná vědecká monografie nebo
  • příspěvek v recenzovaném sborníku příspěvků z mezinárodní konference zařazeném na seznamu Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), indexovaný v DBLP Computer Science Bibliography database nebo
  • příspěvek v recenzovaném sborníku příspěvků z mezinárodní konference indexovaném na Web of Science nebo ve SCOPUS

·         zvací dopis polské instituce (seznam oprávněných institucí k dispozici zde), vzor zvacího dopisu ZDE 

 

Jaké aktivity jsou podporovány  

·         výzkumné aktivity

·         postdoktorandské školení

·         sběr materiálu pro vědeckou práci nebo publikaci

·         didaktická činnost

Podmínky programu

·         délka pobytu 6 – 24 měsíců

·         stipendium ve výši 2.400 EUR/měsíc a příspěvek na mobilitu

·         přihlášky lze podávat online v termínu 15. 1. 2020 – 15. 4. 2020

·         fakultní termín 1. 4. 2020

·         pobyt nejdříve od 1. 1. 2021 a nejpozději od 1. 9. 2021

 

Bližší informace

www.nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Magdalena Kowalczyk

e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, phone: +48 22 390 35 72 

 

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality