Kick-off meeting v rámci projektu Erasmus+

  • Lucie Nožková
  • 01.11.2023
Od 7. do 9. listopadu hostila naše fakulta iniciační setkání řešitelů projektu Erasmus+ KA2 „Breaking Fences"
Autorka: Mgr. Jana Bortlíková

Realizace dvouletého projektu byla zahájena 1.9.2023 a jednalo se tak o první prezenční setkání řešitelského týmu tvořeného zástupci ze všech partnerských univerzit. Kromě naší fakulty, která je řešitelem za SU, na projektu participují další dvě zahraniční univerzity, a to University West (Trollhattan, Švédsko), hlavní koordinátor projektu, a Polytechnic Institute of Bragança (Bragança, Portugalsko). Obě dvě instituce jsou zároveň partnerskými univerzitami SU v rámci aliance evropských univerzit STARS EU.
 
Hlavními cíli projektu je zlepšit kapacity pro vzdělávání v oblasti informovanosti o normách na vysokoškolských institucích v rámci Health education a tím zlepšit kvalitu péče v Evropě. Svým zaměřením souvisí řešení projektu zejména se vzděláváním v kontextu zdravotnictví, nicméně výstupy budou přeneseny i do jiných oborů a vzdělávacích sektorů i do společnosti jako celku. Více informací o zaměření projektu zde.

Na projektu se za naši fakultu pod vedením řešitelky Mgr. Markéty Skalné, Ph.D. podílí nejen odborníci z Ústavu nelékařských zdravotnických studií, ale v rámci mezirezortní spolupráce také z Ústavu pedagogických a psychologických věd či Ústavu speciální pedagogiky.