Nabídka letního jazykového kurzu němčiny

  • Monika Vavrušková
  • 11.05.2023
Získejte stipendium k účasti na letním kolegiu v Poděbradech, které se koná ve dnech 9. - 23. 7. 2023!
Program AKTION Česká republika – Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Poděbradech. Jedná se o intenzivní jazykový kurz pro studenty všech oborů, ve kterém se čeští a rakouští studenti učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program.

Termín a místo konání: 9. - 23. července 2023 Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Zámek 1/I, 290 01 Poděbrady

Pořadatel: Mgr. Štěpánka Žmudová, tel.: +420 605 848 704, e-mail: zmudova.stepka@seznam.cz

Program:
- jazyková výuka v rozsahu 5 vyučovacích hodin denně od pondělí do soboty v dopoledních hodinách, kurzy budou mít úroveň pro mírně pokročilé až středně pokročilé; vedle všeobecné jazykové výuky se vyučuje také hospodářská němčina; vyučují rodilí mluvčí
- semináře v tandemu v odpoledních hodinách konverzačního a diskuzního charakteru ve smíšených česko-rakouských skupinách studentů a semináře odborného jazyka, reálií a kultury obou zemí
- doplňkový program:
1) přednášky z hospodářství, historie, vědy a kultury obou zemí:
• turismus a lázeňství v ČR
• prezentace Rakouského kulturního fóra v Praze
• přednáška zkušebního centra Rakouského jazykového diplomu z německého jazyka (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
• přednáška žurnalistky a spisovatelky Petry Procházkové s diskusí
• přednáška na téma ekonomické transformace v ČR po roce 1989 a současné ekonomické situace – Dipl. Ing. Helena Štěpánová, Ph.D
• přednáška Rakouské obchodní komory v Praze
• přednáška a seminář se zaměřením na reálie České republiky – Mgr. Zdenka Žmudová

2) dva filmové večery: rakouské i české

3) exkurze:
• prohlídka města Poděbrady, krátká procházka podél řeky Labe
• exkurze do místních skláren – ruční výroba
• exkurze do Pivovaru v Poděbradech
• exkurze do firmy Poděbradka (stáčení minerální vody do lahví)
• exkurze do moderní automobilové továrny Toyota u Kolína
• jednodenní exkurze do Prahy
• půldenní kulturní exkurze do širšího okolí Poděbrad
• krátký výlet lodí na soutok Labe a Cidliny

4) večerní doprovodný program: bowling, volejbal, paddleboard

Účastníci: 18 studentů všech oborů z České republiky a 18 studentů z Rakouska

Podmínky účasti: student veřejné VŠ v ČR s úrovní němčiny B1-C1 

Termín pro podání žádosti: 31. května 2023 na adresu pořadatelky (Mgr. Štěpánka Žmudová, ÚJOP
UK, Jiřího nám. 1/8, 290 01 Poděbrady)

Podklady pro přihlášení:
• strukturovaný životopis v němčině
• motivační dopis v němčině
• přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině
• doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti)

Finanční zabezpečení: 
• ubytování
• plná penze (bez nápojů) v pracovní dny, o víkendech poukázky na jídlo
• účast na výuce vč. učebních materiálů a na doprovodném programu

Poplatek: studenti vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč

Možnosti využití volného času: golf, tenis, cyklistika, jízda na koni, plavání, fitness centrum, jízda lodí