Pedagogická mobilita Erasmus+ z Polska

  • Monika Vavrušková
  • 09.05.2023
Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD z polské Univerzity Jana Długosze v Čenstochové (polsky: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) realizovala v květnu 2023 na FVP SU stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus+.
Kromě výuky a setkání se studenty, realizovala prof. Napora během pobytu také několik schůzek s pracovníky Ústavu pedagogických a psychologických věd, s vedením a akademickými orgány fakulty, které byly příležitostí k vzájemné propagaci studijních oborů i vědecké činnosti zaměstnanců a studentů. V průběhu těchto setkání byly projednány efekty dosavadní spolupráce v podobě realizace projektu empirického výzkumu zaměřujícího se na srovnávání obrazu rodiny, který je prezentován mladými Čechy a Poláky. I když získané výsledky vykazují jisté rozdíly, jsou si navzájem velmi podobné, což vyplývá ze společných zkušeností s procesem utváření rodiny. Dokončení projektu kvalitativního výzkumu, na němž spolupracovala i prof. Napora, bude mít podobu článku, který bude publikován v knize editované vědci z Gdaňské univerzity v Polsku (polsky: Uniwersytet Gdański).
Během tohoto pobytu byla studentům fakulty představena možnost studia v Polsku, stejně jako rozšíření a rozvoj další spolupráce mezi těmito akademickými centry. Mobilita byla rovněž příležitostí poděkovat za dosavadní a velmi úspěšnou, jak vědeckou, tak didaktickou, mezinárodní spolupráci. Zároveň byla nastíněna perspektiva pokračování této spolupráce, především v oblasti studentských výměn a realizace společně řešených témat dalších projektů.