Nabídka letních kurzů v Polsku

  • Monika Vavrušková
  • 06.05.2023
Letní kurzy jsou zaměřené na polskou kulturu a jazyk, jsou určené především studentům (příp. pedagogům) v oborech polonistika a středoevropská studia zaměřená na Polsko.
Bližší informace 

Počet stipendijních míst: 15

Délka pobytu: 3 týdny

Výše stipendia: bezplatná účast v kurzu, ubytování a stravování (další případné složky stipendia budou upřesněny ve vyhlášení nabídky polské strany)

Podrobné informace o jednotlivých kurzech a místech a termínech jejich konání jsou k dispozici na stránkách polské partnerské agentury NAWA. Kurzy jsou otevřené pro studenty a akademické pracovníky, kteří nemají polské občanství, nebo mají dvojí občanství (polské a jiné), ale polština není jejich mateřským jazykem, kteří nežijí, nestudují ani nepracují v Polsku, a jejichž znalost polského či anglického jazyka odpovídá úrovni B1. Zájemci si z aktuální nabídky letních kurzů na stránkách NAWA mohou vybrat jednu instituci. 

Požadované dokumenty
• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia
• motivační dopis v ČJ

Adresa
Naskenovanou žádost včetně přílohy zašlete naskenované e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz, případně doručte na adresu Dům zahraniční spolupráce, Akademická informační agentura, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Termín odevzdání přihlášek
12. 5. 2023