O dobrovolnické cestě do Mexika

  • Viktorie Kovářová
  • 22.02.2023
„Pomoc nezná hranice“, nejen o tom vypráví PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA, ředitelka speciálních škol Diakonie ČCE Ostrava, muzikoterapeutka, mentorka a lektorka, která rovněž působí na Ústavu speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik. Ve dnech 11.1. - 26.1. 2023 se účastnila humanitárně – turistické cesty do Mexika, pod záštitou neziskové organizace Camino. Své osobní zkušenosti s dobrovolnictvím odkrývá v rozhovoru.

Autor: Monika Vavrušková

Jak jste se dostala k dobrovolnictví?

Vzájemně si pomáhat, poskytovat pomoc jiným v době, kdy jí potřebují, považuji za přirozené a normální. Jsem profesí speciální pedagog, muzikoterapeut, pracuji s jedinci s psychickými poruchami, vývojovými poruchami i s velmi závažným zdravotním postižením. Posledních osmnáct let pracuji ve speciální škole Diakonie Českobratrské církve evangelické v Ostravě. Zřizovatel školy Diakonie ČCE se zaměřuje na pomoc dětem, dospělým, seniorům a lidem v různých životních krizích, tudíž se nejen já, ale i všichni zaměstnanci v menší nebo větší míře podílejí na dobrovolnictví. „Pomoc má mnoho tváří“ je slogan, který plně charakterizuje diakonická zařízení. Jsou různé formy pomoci, pomoc nezná hranice, jazykovou bariéru a ani není omezena věkem dobrovolníka. Jak jsem se dostala k dobrovolnictví? Zaprvé základ vidím ve výchově, v rodině, zadruhé má profese, zatřetí nezisková církevní organizace, kde působím.

Můžete nám více přiblížit neziskovou organizaci Camino Humanitar?

Camino, česky Cesta, vzniklo v roce 2022. Proč cesta? Protože všichni jsme na stejné cestě. Takže když někdo kolem nás začne klopýtat, věříme, že je naším úkolem vzít ho pod paži a pomoci mu jít dál. Je to sice mladá a malá organizace, ale k jejímu založení vedla několikaletá dobrovolnická činnost a zkušenost v tuzemsku a v zahraničí zakladatele, faráře ČCE a bývalého ředitele Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Mgr. Jana Duse.

Tato nezisková organizace využívá výhradně dary jednotlivců a drobných organizací. Nezískává žádné zdroje z grantů a dotací. Stojí ryze na dobrovolnické práci. Zdarma Caminu pomáhá řada lidí: zařizují dary ve formě potravin a hygienických potřeb, půjčují auta, pracují na tvorbě webových stránek, připravují posty na sociální sítě, poskytují právní poradenství, slouží jako řidiči a spolujezdci při cestách v současné době na Ukrajinu, pomáhají organizovat finanční sbírky, povídají o činnosti Camina svým přátelům. V roce 2022 činnost Camina podpořilo 87 dárců jak finančně, tak i dary. Camino od svého počátku podporuje humanitární ukrajinské organizace, které pracují s konkrétními místními lidmi. A to s takovými, kteří jsou nejvíce ohroženi válkou: se sirotky, seniory, matky s dětmi, lidmi s postižením a dalšími sociálně slabými skupinami. Cestu do Mexika organizovalo Camino letos poprvé. 

Camino je aktivní i na Facebooku a Instagramu

Dobrovolníci z Česka Dobrovolníci z Česka
Rodina, které pomáhají se stavbou domu Rodina, které pomáhají se stavbou domu


Proč jste si vybrala zrovna pomoc v Mexiku?

No nevybrala. Honza byl požádán o urgentní pomoc při budování zázemí pro rodiny, které byly nuceny utéct ze svých domovů z důvodu bojů drogových kartelů o území. Hledal dobrovolníky, mě výzva zaujala, tak jsem se přihlásila. Cítila jsem, že chci pomoci, že chci jet. Celkem nás jelo 7 dobrovolníků, 3 ženy a 4 muži z různých částí ČR. Naším záměrem bylo podpořit konkrétní komunitu o pěti rodinách. Na základě komunikace s Mayrou – ženou dané komunity jsme věděli, že koupili společně pozemek v jiné bezpečné oblasti Chiapasu a nyní stavějí ekologické domy ze dřeva, hlíny a slámy, ať rodiny s dětmi mají kde bydlet, žít. Zakládají pole – sázejí kukuřici, fazole, čirok, zeleninu a ovocné stromy. Pořizují hospodářská zvířata. Vše od píky. Camino organizaci cesty pojalo jako cestu „turisticko-humanitární“. Byl to první výjezd tohoto charakteru a zjišťovali jsme sami na sobě, zda je to vůbec možné, propojit turistiku s humanitárním dobrovolnictvím a dárcovstvím. Podpořit komunitu ohroženou válkou drogových kartelů a zároveň najít časový prostor pro návštěvu mayských předkolumbovských památek. 

V čem pomoc spočívala? 

Naším úkolem byla pomoc při stavbě dobu. Tzn. pomoc fyzická, manuální, hlavní záměr. Nicméně naše pomoc byla většího rozsahu, to jsem si uvědomila až po návratu, až jsem si odpočinula. Dovezli jsme hmotné dary, např. náčiní a pomůcky do kuchyně, omalovánky, pastelky, dezinfekční prostředky, pracovní rukavice, sladkosti pro děti. Předali jsme finanční dar ve výši 6 000 dolarů. Tím, že jsme osobně dojeli, sdíleli s nimi jejich starosti, životní příběhy, společně zpívali a jedli u jednoho stolu, byli jsme součástí jejich rodin, jsme jim poskytli psychickou oporu. Že nejsou sami, že i lidem z jiného kontinentu není jejich situace lhostejná. 

Výstavba domu Výstavba domu


Jak probíhal Váš den?

Každý den samozřejmě neprobíhal úplně stejně, tudíž se zaměřím na dny výstavby: ráno v 6 budíček, v cca 7 hodin odjezd na místo výstavby, od 8 do 9 společná snídaně, naplánování prací, kdo co bude dělat, cca do 14 hodin jsme pracovali na domě, pak společný oběd, následovala práce cca 1-2 hodiny. Večer prohlídka městečka nebo historicky zajímavého místa, které je časově dostupné, a kolem 21-22 hodiny jsme se vraceli na místo ubytování.

Váš nejlepší zážitek? Na co nezapomenete? 

Pro mě nejsilnější zážitek bylo samotné společné stavění domu. Nikdy jsem dům nestavěla, natož z hlíny a kukuřičných rostlin. Práce nám šla od ruky, jako bychom byli profíci, jako jedna stavební parta, společně Češi, rodiče i děti, pro kterou jsme dům stavěli. Španělštinu neovládám, ale vůbec to nebylo na překážku. Já mluvila česky oni španělsky a rozuměli jsme si, co kdo má udělat. Velmi dobrý pocit z výsledku. 


Plánujete další dobrovolnickou aktivitu?

Nepředpokládám, že bych ještě letos vyjížděla za hranice, i když člověk nikdy neví. Často myslím a vzpomínám na děti s postižením z domova na Ukrajině. Naposledy jsem tam byla vypomáhat jako dobrovolník v listopadu 2019. Určitě se do zařízení vypravím, až se situace na Ukrajině zklidní, ale to se nedá naplánovat.  Budu pokračovat dobrovolnických aktivitách u nás v ČR, do kterých se zapojuji pravidelně, např. do celorepublikové diakonické vánoční sbírky Krabice od bot, pomoc při benefičních koncertech, realizace koncertů, vystoupení v domovech pro seniory. Co ale plánuji, je podporovat mexickou komunitu i na dálku z Česka. Chci sdílet své zkušenosti v rámci přednášek, besed, zpracovat materiál, fotografie a videa z této cesty do Mexika. Dobrovolný příspěvek účastníků pak poputuje na podporu rodin v Chiapasu.

Kam mohou zájemci přispět?

Libovolnou částku mohou zájemci zaslat na bankovní účet neziskové organizace Camino: 311287811/0300, s poznámkou: Mexiko.

Pokud chtějí potvrzení, ať pošlou e-mail na: camino.cesta@gmail.com

Aktuální stav Aktuální stav


Jak začít s dobrovolnictvím? Kde hledat informace? 

Začít je docela jednoduché, musí se jen chtít a být aktivní. Zajímat se o informace, kterých je v dnešní době na sociálních sítích dostatek. Je možné si najít konkrétní neziskovou organizaci, která hledá dobrovolníky, proškolí si je, zjistí časové možnosti potencionálního dobrovolníka a domluví se na formě dobrovolnictví. Existují dobrovolnická centra, která koordinují dobrovolnickou pomoc v konkrétním kraji nebo městě. Síť center pokrývá celou republiku, je možné si najít vhodnou organizaci v místě bydliště. Také je možné oslovit zařízení s dotazem, zda by uvítali dobrovolníka dle domluvy a jejich potřeby tam docházet. Je možné vypomáhat u klientů, žáků, doprovázet je na vycházkách, vypomáhat s administrativou, úklidem zahrady, malováním vnitřních prostorů. Již představení Camina přináší příklady, jak se zapojit do dobrovolnictví.

Příklady k zamyšlení, co mohu nabídnout: Rozumím Instagramu – mohu zdarma zřídit organizaci Instagram a spravovat jim ho. Ráda zpívám a hraji na nástroje s kamarádkou – připravíme si pár písní pro seniory, klienty léčebny pro dlouhodobě nemocné a nabídnu cca 30minutovým programem. Jsem spíše introvertní, tichá, mým zájmem je čtení knih – svůj čas mohu věnovat čtením z knih nebo časopisů nemocným lidem nebo seniorům. Ráda se učím, baví mě matika, čeština – mohu pomáhat dětem s učením. V říjnu započne organizace celorepublikové sbírky Krabice od bot. Zapojené organizace uvítají pomoc s evidencí krabic, chystáním na expedici, přepravou krabic do konkrétní rodiny nebo do konkrétního zařízení. Každý sám za sebe může nachystat vánoční krabici, odnést na sběrné místo, a tak obdarovat konkrétní osobu nebo rodinu.

Začít s dobrovolnictvím, podpořit rodiny v Mexiku, mohou studenti svou účastí na přednášce o humanitární cestě do Mexika. Zde budu sdílet podrobnější informace, fotografie, a vybrané dobrovolné příspěvky za účast se pošlou na účet do Mexika.

Kdy se můžeme těšit na zmíněnou přednášku?

Přednášku plánuji uskutečnit v prostorách Fakulty veřejných politik v průběhu letního semestru 2023. 

Co byste na závěr vzkázala studentům a pedagogům? 

Dobrovolník věnuje svůj čas, energii dobrovolnické práci bez nároku na odměnu. Pomáhá z vlastní vůle, protože chce. Odměnou je dobrý pocit z dobře vykonané práce, zkvalitnění života klientů, úsměv spokojených klientů, získání nových přátel, nových zkušeností, dovedností. Dobrovolnictví je cenná zkušenost pro vlastní osobnostní a profesní rozvoj.  Do povědomí dětí a mládeže je třeba dostat, že pomáhat je přirozené. Což je záležitost nejen pedagogů, rodičů, ale každého z nás. Každý z nás se může dostat do tíživé situace, kdy potřebuje pomoc druhých a budeme rádi za jakoukoliv pomoc a podporu.


Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality