Návštěva z Opolské univerzity představila spolupráci Evropských univerzit

  • Viktorie Kovářová
  • 17.02.2023
Naši fakultu navštívil pan Mgr. Stanisław Kubiak, ředitel Oddělení pro vědu a projekty Opolské univerzity a dne 10.2 2023 realizoval přednášku o alianci Evropských univerzit.

Autor: Adéla Szpernolová, Monika Vavrušková 

Iniciativa „Evropské univerzity“ vznikla už v roce 2017 na základě rezoluce Evropské komise a představuje novou formu mezinárodního partnerství univerzit, které mezi sebou spolupracují napříč Evropou v rámci aliancí.

Opolská univerzita je společně s dalšími devíti evropskými univerzitami členem aliance Forthem. Mgr. Kubiak ve své přednášce nastínil cestu, která ke vzniku aliance vedla: „Spolupráce začala mnohem dříve, od tzv. Europa Masters, přičemž spolupracovaly univerzity v Opole, Dijone a Mainz. Díky tomu mohou studenti studovat na třech univerzitách zároveň. Na každé univerzitě stráví nějaký čas (samozřejmě fyzicky) a tudíž získají tři diplomy.“

Hlavním smyslem aliancí je propojení partnerských institucí a jejich spolupráce v různých jazycích, napříč obory a bez ohledu na hranice. Aliance Forthem se aktuálně snaží zajistit příznivější podmínky pro mobility studentů, spolupracovat s evropskými kampusy, využít možnosti dálkového studia, jazykových nebo didaktických kurzů. Význam aliance zhodnotil Mgr. Kubiak následovně:

"Právě tato aliance je diametrální změnou, protože přestáváme být jen takovou malou, nenápadnou univerzitou. Máme teď mnohem více možností a kontaktů a tudíž příležitostí, které nám dává právě aliance Evropských univerzit."

Naše fakulta spolupracuje dlouhodobě s několika instituty Opolské univerzity a studenti Ústavu veřejné správy a sociální politiky a Ústavu nelékařských zdravotnických studií mohou využít příležitosti vyjet na mobilitu v rámci Erasmus+ . Výběrová řízení na obsazení míst studentských mobilit pro příští akademický rok budou spuštěna na jednotlivých ústavech od letního semestru. Zájemci se mohou hlásit na https://mobility.slu.cz/cs/. Pro více informací se studenti mohou obracet na koordinátory programu Erasmus+