Rozvoj mezinárodní spolupráce FVP s University of Roma Tre

  • Viktorie Kovářová
  • 14.09.2022
Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Itálii.
V rámci dlouhodobé spolupráce naší fakulty s Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche proběhla ve dnech 12.9. – 19.9.2022 za účelem rozvoje této spolupráce na další roky návštěva pracovníků FVP.
 
Návštěvy se zúčastnil děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. společně s tajemníkem Ing. Josefem Víchou, pobyt byl realizován jako odborná stáž v rámci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.
 
Vzájemná spolupráce obou fakult probíhá již několik let v rámci programu Erasmus+, do budoucna jednáme o možnostech rozšíření spolupráce také pro další obory.