Spolupráce fakulty s polskou Poznaní

  • Viktorie Kovářová
  • 08.08.2022
Profesorka Głębocka v letošním roce absolvovala stáž v Poznani se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, která byla realizována v rámci spolupráce Fakulty veřejných politik v Opavě a Univerzity Adama Mckiewicze v Poznani. Profesorka Głębocka se v rámci své odbornosti zabývá fungováním neziskových a dobrovolnických organizací v příhraničí z pohledu sociální práce a sociologie.
Mezi výstupy této stáže patřilo také představení polského modelu rodinné asistence, který není v českém právním řádu znám a z výzkumu zpracovaného v rámci SGS projektu v roce 2020 vychází najevo, že tato služba zde chybí.
Dalším výstupem byla realizace mezinárodního on-line workshopu na téma „Dilema mezi pomáháním a kontrolou“. Semináře se zúčastnili zástupci Slezské univerzity v Opavě, Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, pardubické univerzity, warszawské univerzity, Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, univerzity v Toruni a Dětského centra Velká u Pardubic. Workshop byl veden ve dvou jazycích, a to v jazyce polském a jazyce českém s překladem. V rámci workshopu byla představena velmi zajímavá témata jako pomoc a kontrola z pohledu Focus Solution, práce s běženci v Pardubickém kraji, pomoc a kontrola jako jev se sociologickým dopadem na sociální práci, doprovázení osob s diagnózou rakoviny, sociální práce s osobami s postižením a práce se seniory. 

Společně byl také připraven projekt Visegrádu, který obsahuje témata jako:
- Kontakt generací seniorů a vnoučat bez účasti rodičů – vliv na resilienci dětí v době dospívání a ranné dospělosti.
- Filozofie stárnutí a paradigmata sociální práce v zemích Česko, Polsko a Slovensko.
- Příklady dobré praxe v podpoře seniorálních aktivit ze strany místních samospráv, využitá paradigmata.

Výzkum bude realizován ve třech krajích, a to v Jihomoravském kraji, Wojwodswo Wielkopolskie, Banskobystrický kraj. Očekávaným výsledkem je publikace v národních jazycích a také v jazyce anglickém.