Zástupci fakulty prezentovali FVP na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

  • Viktorie Kovářová
  • 22.03.2022
V rámci své čtyřdenní návštěvy na Fakultě sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě realizovali Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. dne 30. 3. 2022 také informačně-motivační workshop pro trnavské studenty.

Cílem workshopu bylo představit studentům FVP SU a možnosti krátkodobých studijních pobytů v rámci mobilitních programů na Ústavu veřejné správy a sociální politiky. 

Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava je naším dlouholetým zahraničním partnerem v rámci programu Erasmus+, od loňského roku také v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696. Mezi oběma fakultami probíhá rovněž dlouhodobá multilaterální vědeckovýzkumná a projektová činnost.