Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)

  • Jana Bortlíková
  • 18.11.2021
Nabídka stáží v zahraničí pro studenty - začínající podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost získat nové zkušenosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují malé nebo střední podniky v jiných účastnických zemích.

Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu firmy. Hostitelský podnik těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.

Pobyt v zahraničí může trvat od jednoho do šesti měsíců.

Ale může proběhnout i v průběhu dvanácti měsíců. Během této doby lze pobyt rozdělit do několika kratších bloků (jeden blok je nejméně týdenní), kdy bude začínající podnikatel pobývat u hostitelského podnikatele.

Proč se přihlásit:

- obchodní spolupráce se zkušeným podnikatelem vám pomůže odpovědět na vaše otázky a připraví vás na úspěšné vedení vaší firmy
- získáte mezinárodní kontakty
- poznáte nový trh a seznámíte se s jinými způsoby podnikání
- zdokonalíte dovednosti specifické právě pro vaše odvětví
- setkáte se s lidmi úspěšnými v podnikání
- objevíte potenciální možnosti spolupráce
-získáte finanční podporu na váš pobyt v zahraničí (až 1 100 EUR na měsíc/pobyt v zahraničí dle vybrané země)
 
Proč hostit začínajícího podnikatele:

- máte možnost rozvíjet zahraniční kontakty
- práce se seriózním a motivovaným začínajícím podnikatelem plným nových nápadů
- získání znalostí o zahraničních trzích
- maté možnost najít novátorská řešení a zlepšení pro svoji firmu
 -objevení nové potenciální možnosti spolupráce
 -možnost rozšíření podnikání do další země

Stáže pro žadatele z ČR zprostředkovává Regionální rozvojová agentura jižních Čech (RERA).


Více informací a podávání žádosti na webu RERA ZDE.

Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek