Studenti fakulty absolvovali odbornou praxi v Chorvatsku

  • Jana Bortlíková
  • 15.09.2021
Po více než roční pauze, způsobené pandemií a uzavíráním hranic i škol, do chorvatského Daruvaru přijeli studenti z Opavy, aby zde vykonali dvoutýdenní odbornou praxi. Již prvního dne praxe (13. září) navštívili zastřešující organizaci české menšiny v Chorvatsku Svaz Čechů, kde je přivítala předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková

Předsedkyně Svazu Čechů studenty a studentky informovala o činnosti české komunity v Chorvatsku a 32 českých krajanských spolcích. O Novinově vydavatelské instituci Jednota v Daruvaru poreferovala ředitelka Lidija Dujmenovićová a o stejnojmenném českém týdeníku šéfredaktorka Jana Staňová. O tom, jak funguje ústřední Česká škola J. A. Komenského v Daruvaru s obvodními školami, jak probíhá výuka českého jazyka či jak je uspořádáno školství české menšiny v Chorvatsku, se zmínila ředitelka a místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková.

Z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě se účastnili stáže čtyři studenti oboru Veřejná správa a sociální politika, který studují již třetím rokem. Studenty Petra Štěpána, Daniela Kašpara, Jonáše Jelínka a Tadeáše Končického doprovázela v prvních dnech praxe Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., v rámci jejich odborné praxe byli pak vedeni Táňou Novotnou Golubićovou, zástupkyní župana Bjelovarsko-bilogorského županství a Daliborem Tomáškem, místostarostou obce Končenice.

Studenti se v průběhu své praxe seznámili s chodem zastupitelských orgánů na úrovni státní správy i samosprávy, navštívili parlament Chorvatské republiky, kterým je provedl poslanec z řad české a slovenské menšiny Vladimír Bílek spolu s Táňou Novotnou Golubićovou.


Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.