vyhlášení Studentské grantové agentury na AR 2020/2021

  • Nikol Maďová
  • 21.04.2020
.

Ke dni 15. 4. 2020 byla vyhlášena nová studentská grantová soutěž na SU s názvem STUDENTSKÁ GRANTOVÁ AGENTURA (STUDENT GRANT FOUNDATION – SGF) na AR 2020/2021.

Tato nová soutěž byla vytvořena v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality interního grantového schématu SU“, který byl přijat k financování, je zaměřena pouze na studenty doktorských studijních programů, bude probíhat v anglickém jazyce a nově musí být do procesu hodnocení zapojení i externí oponenti.

Dle rozhodnutí rektora je fakultní termín pro odevzdání projektové žádosti stanoven na 22. 5. 2020. Tomuto termínu však předchází odevzdání Fakultního listu projektového záměru, který mohou žadatelé zaslat na referát pro vědu a spolupráci s praxí do 11. 5. 2020.


Odkazy: Zásady nové soutěže a Rozhodnutí o jejím vyhlášení.