Identifikátor ORCID

  • Viktorie Kovářová
  • 03.02.2022
ORCID umožňuje, aby všichni účastníci výzkumu byli jedinečně identifikováni, a tak bylo umožněno transparentně přiřadit k nim jejich příspěvky prostřednictvím jedinečného a trvalého identifikátoru, který mohou výzkumní pracovními používat při zpracování svých vědecko-výzkumných prací a inovačních činností.
K základním principům patří:
- úsilí o podporu vytváření stálých a jednoznačných záznamů o výzkumné činnosti,
- systém je přístupný jakékoli organizaci, která má zájem o výzkumnou činnosti a vědeckou komunikaci,
- každý vědecko-výzkumný pracovník může vytvářet a upravovat svůj identifikátor zdarma,
- všechna data jsou vědecko-výzkumným pracovníkům k dispozici zdarma ke stažení. 
Svůj jednoznačný identifikátor si může každý akademický pracovník zdarma vytvořit a další podrobnější informace získat na https://info.orcid.org/what-is-orcid/ .