Vyhlášení SGS na rok 2021

  • Jana Tamfalová
  • 01.12.2020
.

Byla vyhlášená Studentská grantová soutěže na rok 2021. Vzhledem k tomu, že budoucnost specifického vysokoškolského výzkumu je nejistá, je možné na rok 2021 podat pouze jednoleté projekty.

 

Fakultní termíny byly stanoveny takto:

·         28. 1. 2021 – odevzdání Fakultního listu projektového záměru na referát vědy podepsaný vedoucím pracoviště

·         15. 2. 2021 – odevzdání žádosti o udělení studentského grantu  na referát vědy fyzicky ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě v excelu