Kontrola studia

  • Jiří Zemánek
  • 21.11.2018
Pro studenty, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce v lednovém termínu

Kontrola studia
Studenti, kteří se přihlásí na příslušném ústavu ke státní závěrečné zkoušce v lednovém termínu, jsou povinni předložit do

10. 12. 2018
na studijní oddělení ke kontrole vytištěný zápisový list - část A – Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019.
(Jedná se pouze o studenty, kteří v zimním semestru akademického roku 2018/2019 plnili studijní povinnosti.)