Elektronická publikace Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu

  • Viktorie Kovářová
  • 09.02.2021
Byla vydána monografie Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu, jejíž autory jsou PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová, Ph.D. a PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.