• Tereza Kapušová
 • vedaavyzkum
 • 02.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Výzva k předkládání projektů IP

Výzva k předkládání projektů IP
 • Tereza Kapušová
 • vedaavyzkum
 • 13.05.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zápis o průběhu a výsledcích výběrového řízení

.
 • Lenka Čápová
 • vedaavyzkum
 • 01.04.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 30.04.2019

Výzva k předkládání projektů

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky vypisuje výběrové řízení na projekty týkající se zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF SU v Opavě v období 15. 5. 2019 – 30. 11. 2019.
 • Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 19.03.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 30.04.2019

NAKI II - 3. veřejná soutěž ve výzkumu

NAKI II
 • Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 25.02.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2019

GA ČR vyhlášení veřejných soutěží na rok 2020

GA ČR 2020
 • Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 24.10.2018
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 09.11.2018

Interní grantová soutěž na rok 2019

 • Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 24.10.2018
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 28.11.2018

Vyhlášena výzva RVVI na podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

 • Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 23.10.2018
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 09.11.2018

Seminář Možnosti kariéry v institucích EU

 • Peter Mlích
 • vedaavyzkum
 • 03.12.2017
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2022

UNESCO a společnost L'Oréal - Pro ženy ve vědě

Světová organizace UNESCO a společnost L'Oréal Česká republika ve spolupráci s Akademií věd ČR vyhlašují dvanáctý ročník projektu Pro ženy ve vědě. Pod heslem „Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy“ si program klade za cíl podpořit mladé vědkyně v jejich akademické dráze a prezentovat vědu jako perspektivní kariérní volbu pro ženy.

Dvě české vědkyně získají odměnu ve výši 250 000 Kč, kterou mohou využít dle svého uvážení. K účasti v projektu stačí přihlásit v období od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018 svou odbornou práci na www.prozenyvevede.cz.

 • Peter Mlích
 • vedaavyzkum
 • 07.11.2017
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2022

Veřejná soutěž INTER-COST (LTC18)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18). Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.