Výzva k předkládání projektů

  • Lenka Čápová
  • 01.04.2019
Proděkanka pro vědu a zahraniční styky vypisuje výběrové řízení na projekty týkající se zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF SU v Opavě v období 15. 5. 2019 – 30. 11. 2019.
Finančně budou podpořeny projekty:

1) Realizace mobilit akademických pracovníků FPF SU v Opavě
Vyslání akademického pracovníka na zahraniční instituci za účelem výzkumu nebo účasti na mezinárodní konferenci/workshopu vedoucí k zahraničnímu nebo externímu publikačnímu výstupu (mimo vydavatelství SU). 
Příspěvek bude poskytnut na výlohy spojené s cestou a pobytem. 
Minimální délka u výzkumného pobytu je 1 týden, maximální délka finanční podpory je 1 měsíc.

2) Pozvání zahraničního akademického pracovníka
Přijetí zahraničního akademického pracovníka ke krátkodobému pobytu za účelem nastavení nové bilaterální spolupráce či ke kvalitativnímu rozšíření existující spolupráce. 
Podpora individuálních žádostí bude poskytnuta do max. výše 50 000,- Kč.


Náležitosti projektu:

Vyplněný a podepsaný formulář „Popis projektu: Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF 2019“ zašlete do 30. 4. 2019 na adresu tereza.kapusova@fpf.slu.cz a podepsaný v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 13. 5. 2019.


Opava, 1. 4. 2019
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a zahraniční styky