NAKI II - 3. veřejná soutěž ve výzkumu

  • Eva Jakubcová
  • 19.03.2019
NAKI II

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 - NAKI II.

Vizí programu je dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn.

Více informací Z D E.

Termín podání návrhů projektů na odd. pro vědu a zahraniční styky - čtvrtek 18.4.2019.