Vyhlášena výzva RVVI na podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

  • Eva Jakubcová
  • 24.10.2018

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila výzvu na podávání návrhů na členy Odborného orgánu hodnotitelů.

Podrobné informace Z D E.

Termín podání návrhů kandidátů v písemném i elektronickém vyhotovení na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky - úterý 20.11.2018.