Mezinárodní knihovnická konference Kniha ve 21. století 2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

  • Kamila Návratová
  • 30.01.2020
Pod záštitou ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, se ve dnech 11.– 12.–13. února 2020 koná Mezinárodní knihovnická konference Kniha ve 21. století 2020. Konference bude probíhat v Kinosále fakultní budovy Hauerova 4. Hlavním pořadatelem je Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, spolupořadatelé SKIP 10, SDRUK, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Akce je určena knihovníkům, jejich zaměstnavatelům, manažerům a zřizovatelům knihoven,  studentům knihovnictví, vyučujícím, vědeckým pracovníkům, přátelům knihoven, čtenářům a všem zájemcům…
Organizátoři uvádějí, že cílem konference je podívat se na problematiku digitalizace v prostředí veřejných knihoven z různých úhlů pohledu. „Zajímat nás bude zejména digitální čtení, digitální knihovny a digitální služby, proto motto konference Knihovny 3D. Jeden blok bude věnován architektuře knihoven v budoucnu. Jak ovlivní digitální služby prostředí veřejných knihoven? Budou potřeba volné výběry knih? Jaký prostor v knihovně budou potřebovat lidé, kteří jsou tzv. každodenně digitální? Jak by měl vypadat eProstor knihoven? Chceme propojit akademické pohledy s praxí a realitou v knihovnách,“ uvádějí v pozvánce. 

PROGRAM
Úterý 11. 2. 2020 (13:00 – 18:00 hod.) 
Blok zahraniční sekce
Moderátorka: Michaela Dombrovská  
Garanti: Michaela Dombrovská SU v Opavě, Pavlína Tassanyi MSVK

Registrace účastníků: 11:30–13:00 hod. 

13:00–13:30 – slavnostní zahájení konference
Panelisté: prof. Milan Konvit, prof. Dušan Katuščák, prof. Grzegorz Nieć, prof. Jacek Ladorucki, prof. Alenka Šauperl Slovinsko?, Ing. Petr Očko, Ph.D., doc. Richard Papík 
13:30–16:00 hod. – panelová diskuse nad tématem konference 
18:00 společná večeře ve vybrané restauraci 

Středa 12. 2. 2020 (9:00–17:00 hod.)
Blok digitalizace a digitální služby 
Moderátor: doc. Richard Papík 
Garant: doc. Richard Papík SU v Opavě 

Dušan Katuščák SU v Opavě - Využívání umělé inteligence v digitalizaci – projekt EU READ
Petr Očko Ministerstvo průmyslu a obchodu - Digitalizace a inovace 
Milan Konvit SU v Opavě - Digitální čtení 
Aleš Brožek SVK v Ústí n/L – Využití zdigitalizovaných fondů 
Juraj Grečnár UK v Bratislavě – Digitalizace v otázkách 
Jiří Trávníček AV ČR - Čtenářství v době digitální 

Oběd 12:00–14:00 hod. 

Blok Role knihoven ve vzdělávání 
Moderátorka: Marie Šedá
Garanti: Marie Šedá MSVK, Vít Richter NK ČR

Vít Richter NK ČR – Knihovny a vzdělávání: mezi realitou a zbožným přáním
Alenka Šauperl Slovinsko – Inovační vzdělávání ve Slovinsku 
Pavlína Tassanyi MSVK – Zapojení knihovníků do procesu vzdělávání studentů 
Emílie Antolíková Slovensko – Celoživotní vzdělávání v komunitních knihovnách 
Martina Wolna Knihovna Třinec – Netradiční formy vzdělávání v třinecké knihově 

Diskuse
19:00 hod. večerní program „Číše vína“

Čtvrtek 13. 2. 2020 (9:00–13:30 hod.)
Blok architektura knihoven 
Moderátorka: Lenka Dostálová
Garanti: Lenka Dostálová MZK

Petr Hájek FA ČVUT – Experimentální architektura 
Eva Špačková TU VŠB Ostrava – Knihovny jako prostor pro inspiraci 
Jan Kamenický UK Praha – Univerzitní knihovny ve světě a jejich architektura 
Alena Chodounská NTK – Revitalizace NTK  
Roman Dub MěK Písek – Centrum vzdělávání Městské knihovny Písek 
Zdzisław Gebolys profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Vývoj tiskáren a jejich souvislost s digitalizací 

Diskuse
Závěr konference – zhodnocení průběhu konference předsedkyní SKIP 10 (předpokládaný konec 13:30 hod.)

Mediální partneři 
časopis Čtenář
časopis Národní knihovna – knihovnická revue 
časopis DUHA