Studánecká Čapkiana Malé Svatoňovice: o program se postarali také studenti Kulturní dramaturgie

  • Lenka Čápová
  • 08.07.2019
V sobotu 25. května 2019 proběhl již 13. ročník literárního festivalu Studánecká Čapkiana. Pořadatelem byla tradičně Společnost bratří Čapků Malé Svatoňovice, Muzeum bratří Čapků a obec Malé Svatoňovice.
V dopoledním programu nazvaném To mám z Čapků nejraději přišli se svým oblíbeným textem malí i dospělí čtenáři a v příjemné atmosféře se četlo a diskutovalo nad texty sourozenců Čapkových.Odpolední část byla zahájena pásmem filmových pohádek (nejen) z tvorby bratří Čapků. Pohádky režisérů E. Hofmana, B. Pojara a V. Bedřicha měly velký úspěch.
Další část odpoledne vyplnilo literární pásmo studentů oboru Kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v režii Hasana Zahiroviće s názvem Otec slavných bratří – MUDr. Antonín Čapek. Výborně zpracované texty a vynikající vystoupení studentů měly velký úspěch.

Již tradičně byl festival doplněn výstavou, tentokrát z dílny Památníku Karla Čapka na Strži s názvem Ztracená generace. Výstava zachytila bratry Čapky mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. 

Připomeňme, že Hasan Zahirović, který se životu a dílu Karla Čapka věnuje, převzal z rukou primátora Hradce Králové 1. května 2019 spolu s Ilonou Machovou čestné občanství, udělené Karlu Čapkovi. Podrobnosti o této slavnostní události najdete na straně 10 a 11 zde: 


TEXT: E. Hylmarová a Zuzana Urbánková
FOTO: archiv obce Malé Svatoňovice