Představení knihy Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře v Muzeu v Rybniku

  • Kamila Návratová
  • 07.02.2023
Dne 3. 2. 2023 proběhlo v Muzeu p. Emila Drobnego v polském Rybniku představení knihy Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře / Opawscy Przemyślidzi w dziejach i kulturze (edd. Czechowicz, Bogusław – Matejko-Peterka, Ilona – Sperka, Jerzy – Kloch, Bogdan) vydané na konci loňského roku Výzkumným centrem pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000–1800) Ústavu historických věd FPF SU ve spolupráci s Ústavem historie Slezské univerzity v Katowicích.
Na tomto setkání Ústav historických věd reprezentovali: děkanka FPF v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová Dr., proděkanka FPF v Opavě Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. a také prof. Bogusław Czechowicz Dr., a polskou stranu vedoucí Ústavu historie Slezské univerzity v Katowicích prof. Jerzy Sperka a zástupce ředitele Muzea v Rybniku dr Bogdan Kloch. 
Zmíněná kniha obsahuje patnáct příspěvků předních českých a polských historiků (nejen) dějin Slezska a zaměřuje se na osudy levobočné dynastie českých králů, na tzv. opavské Přemyslovce, od jejichž vymření po meči uplynulo v roce 2021 půl tisíciletí.